राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूकाे सपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासचिव मनाेहरप्रसाद भट्टरार्इले दिनुभएकाे बधार्इ तथा शुभकामना मन्तव्य / राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूकाे सपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासचिव मनाेहरप्रसाद भट्टरार्इले दिनुभएकाे बर्धाइ तथा शुभकामना मन्तव्यपूर्ण विवरण

राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूकाे सपथ ग्रहण कार्यक्रममा महासचिव मनाेहरप्रसाद भट्टरार्इले दिनुभएकाे बर्धाइ तथा शुभकामना मन्तव्य