सम्पूर्ण विवरण(verbatim)


क्र.स. विवरण शीर्षक
1 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ साउन २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४५) पढ्नुहोस्
2 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ साउन २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४४) पढ्नुहोस्
3 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ साउन २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४३) पढ्नुहोस्
4 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ साउन २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ४२) पढ्नुहोस्
5 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_९ साउन २०७९ साेमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४१) पढ्नुहोस्
6 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_९ साउन २०७९ साेमवार_(बैठक सङ्ख्या- ४०) पढ्नुहोस्
7 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_४ साउन २०७९ बुधवार_(बैठक सङ्ख्या- ३९) पढ्नुहोस्
8 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२ साउन २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३८) पढ्नुहोस्
9 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_३० असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३७) पढ्नुहोस्
10 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ असार २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ३६) पढ्नुहोस्
11 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२८ असार २०७९ मङ्गलवार_(बैठक सङ्ख्या- ३५) पढ्नुहोस्
12 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३४) पढ्नुहोस्
13 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२३ असार २०७९ बिहीवार_(बैठक सङ्ख्या- ३३) पढ्नुहोस्
14 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२० असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३२) पढ्नुहोस्
15 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१७ असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- ३१) पढ्नुहोस्
16 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- ३०) पढ्नुहोस्
17 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- २९, दोस्रो) पढ्नुहोस्
18 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१३ असार २०७९ सोमवार_(बैठक सङ्ख्या- २९, पहिलो) पढ्नुहोस्
19 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१२ असार २०७९ आइतवार_(बैठक सङ्ख्या- २८) पढ्नुहोस्
20 बाह्रौँ अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_१० असार २०७९ शुक्रवार_(बैठक सङ्ख्या- २७) पढ्नुहोस्
Showing 7 result of total 14 results