विवरण शीर्षक : छैठौं अधिवेशन_कार्यवाहीको सम्पूर्ण विवरण_२६ वैशाख, २०७७ शुक्रबार_(बैठक संख्या-०१)

क्र.स. मा. सदस्य
हाल कुनै विवरण हालिएका छैनन्