संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 राष्ट्रिय सभाका मानानीय सदस्यहरुको पदावधि पढ्नुहोस्
2 बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
3 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
4 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
5 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
6 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
7 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
8 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
9 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
10 तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको संक्षीप्त विवरण पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
12 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
13 समितिका माननीय सदस्यहरुको नामवली पढ्नुहोस्
14 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 5 results