संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 नवौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनः अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
4 पेशाकर्मी सरल कर्जा उपभोग फारम पढ्नुहोस्
5 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
6 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
7 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
8 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
9 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
11 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
12 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
13 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
14 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
15 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
16 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
17 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
18 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
19 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
20 संघीय संसद सेवा स्मारिका, 2075 पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 6 results