संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 नवौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनः अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
4 पेशाकर्मी सरल कर्जा उपभोग फारम पढ्नुहोस्
5 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
6 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
7 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
8 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
9 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
11 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
12 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
13 कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन २०७७ पढ्नुहोस्
14 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
15 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
16 छैटाै‌ं अधिवेशनको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
17 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
18 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
19 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
20 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 5 results