संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
2 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
4 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
5 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
6 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
7 तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको संक्षीप्त विवरण पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
9 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
10 समितिका माननीय सदस्यहरुको नामवली पढ्नुहोस्
11 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
12 सचिवालयका विभिन्न समिति, महाशाखा, शाखा, निजी सचिवालयहरु तथा संसदीय दलका कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results