संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संसद दर्पण २०७९ साउन अङ्क २७ पढ्नुहोस्
2 महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
3 नेपालमा महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्था र अभ्यास सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७९ पढ्नुहोस्
4 संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
5 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
6 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
7 का.स.मू. फाराम (रा.प.अनङ्कित तथा श्रेणीविहिन कर्मचारीका लागि) पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अङ्क - २६ पढ्नुहोस्
9 प्रतिनिधि सभा बैठक दशौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 प्रतिनिधि सभा बैठक नवौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अङ्क -२५ पढ्नुहोस्
12 मिति २०७८ फागुन २१ देखि पदावधि कायम भएका राष्ट्रिय सभाको नवनिर्वाचित सदस्यहरु पढ्नुहोस्
13 सचिव, समिति सचिवालय, महाशाखा, शाखा तथा इकाई तथा पदहरुको कार्य विवरण पढ्नुहोस्
14 संसदमा विधि निर्माण (अभ्यास र अवस्था) पढ्नुहोस्
15 संघीय संसद सदस्य, २०७४ परिचयात्मक पुस्तिका पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अंक २4 पढ्नुहोस्
17 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७८ पढ्नुहोस्
18 वि. सं. २०७६ फागुनदेखि २०८२ फागुनसम्म पदावधि कायम भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
19 राष्ट्रिय सभामा छ वर्ष पदाधवि भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
20 राष्ट्रिय सभामा चार वर्ष पदाधवि भएका माननीय सदस्यहरू पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 6 results