संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
2 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
4 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
5 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
6 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
7 तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको संक्षीप्त विवरण पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
9 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
10 समितिका माननीय सदस्यहरुको नामवली पढ्नुहोस्
11 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results