संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
2 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
3 राष्ट्रिय सभाका मानानीय सदस्यहरुको पदावधि पढ्नुहोस्
4 बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
5 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
6 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
7 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
8 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
9 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
10 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
12 तेस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको संक्षीप्त विवरण पढ्नुहोस्
13 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
14 दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कामको विवरण पढ्नुहोस्
15 समितिका माननीय सदस्यहरुको नामवली पढ्नुहोस्
16 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 2 results