संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
2 कर्मचारीहरूको कार्यविभाजन २०७७ पढ्नुहोस्
3 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
4 अर्धवार्षिक बुलेटिन - सम्माननीय सभामुखको सचिवालय पढ्नुहोस्
5 संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
6 भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिमको सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
7 छैटाै‌ं अधिवेशनको सम्पूर्ण विवरण पढ्नुहोस्
8 राष्ट्रिय सभाका दुई वर्ष पढ्नुहोस्
9 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
10 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
12 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
13 संघीय संसद सेवा स्मारिका, 2075 पढ्नुहोस्
14 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
15 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
17 राष्ट्रिय सभाका मानानीय सदस्यहरुको पदावधि पढ्नुहोस्
18 बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
19 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 3 results