संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० को (एकिकृत संशोधन विवरण) पढ्नुहोस्
2 संघीय संसद संयुक्त सभा अधिवेशन, २०८० का बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
3 प्रतिनिधि सभा, २०७९ दोस्रो अधिवेशनका बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
4 प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा टेबल भएका प्रश्नोत्तर, २०८० पढ्नुहोस्
5 संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन (२०७४-२०७९) पढ्नुहोस्
6 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०६/०७) पढ्नुहोस्
7 संसद दर्पण अङ्क ३०, २०८० साउन पढ्नुहोस्
8 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०५/१३) पढ्नुहोस्
9 नेपालमा गैरसरकारी विधेयक अभ्यास पढ्नुहोस्
10 नेपालमा अध्यादेशः व्यवस्था र अभ्यास पढ्नुहोस्
11 संसदीय निगरानीका औजार र नेपालको अभ्यास पढ्नुहोस्
12 सम्पत्ति विवरण फाराम पढ्नुहोस्
13 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०७४- २०७९) पढ्नुहोस्
14 संसद दर्पण अङ्क २९, २०८० जेठ पढ्नुहोस्
15 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०२/१७) पढ्नुहोस्
16 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यविभाजन विवरण (अद्यावधिक मिति २०८०/०२/१४) पढ्नुहोस्
17 संयुक्त समिति नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
18 संघीय संसद संयुक्त सभा अधिवेशन, २०७९ का बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
19 प्रतिनिधि सभा, २०७९ पहिलो अधिवेशनका बैठकका सबै सूचना पत्रहरु पढ्नुहोस्
20 आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा छलफल भएका मुख्य विचारहरूको संक्षिप्त प्रतिवेदन पढ्नुहोस्
Showing 2 result of total 7 results