संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 छैटौं अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
3 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
4 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
5 संघीय संसद सेवा स्मारिका, 2075 पढ्नुहोस्
6 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
7 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
9 राष्ट्रिय सभाका मानानीय सदस्यहरुको पदावधि पढ्नुहोस्
10 सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु पढ्नुहोस्
11 बाढी र डुबानबाट प्रभावित जिल्लाहरुको स्थलगत निरीक्षण भ्रमण सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७६ पढ्नुहोस्
12 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
13 टेलिफोन डाइरेक्ट्री पढ्नुहोस्
14 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
15 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
16 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
17 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
18 पहिलाे अधिवेशनमा भए गरेका काम कारबाहीहरूकाे संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
19 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 2 results