सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ ३२ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
4. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २९ गते पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २९ गते पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०७७ जेठ ६ देखि २७ सम्म पढ्नुहोस्
7. विनियोजन विधेयक र आश्रित विधेयकमाथिको छलफल सम्बन्धी सम्भावित प्रस्तावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
9. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
12. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ २० गते पढ्नुहोस्
17. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ २० गते पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १८ गते बिहान ११:३० बजे पढ्नुहोस्
20. सम्भावित दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
21. सम्भावित दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ १८ गते पढ्नुहोस्
22. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते साँझ ६:३० बजे पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १५ गते अपरान्ह ४:०० बजे पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ १३ गते (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची : २०७७ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
28. सभाको बैठक सरेकाे सूचना । पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ७ गते पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७७ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्