सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २७, बुधवार पढ्नुहोस्
2. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २६ पढ्नुहोस्
3. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ साउन ३ देखि २० सम्म पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २६, मङ्गलवार पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २४ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २४, आइतवार पढ्नुहोस्
7. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २२ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २२, शुक्रवार पढ्नुहोस्
9. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २० पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २०, बुधवार पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १८ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १८, सोमवार पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १३ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन १३ गते बुधवार दिनको १:०० बजे पढ्नुहोस्
15. माननीय सदस्यहरूको उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन १२ पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ८ पढ्नुहोस्
17. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ७ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ७, बिहीवार पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ३ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ३, आइतवार पढ्नुहोस्
21. आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
22. राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २८ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २८, सोमवार पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २७ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २७, आइतवार पढ्नुहोस्
27. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २३ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २३, बुधवार पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २१ पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २० पढ्नुहोस्