सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ८ पढ्नुहोस्
2. राष्ट्रिय सभाको बैठक २०७८ साउन १२ गते मङ्गलबार दिनको १:०० बजे पढ्नुहोस्
3. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ७ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ७, बिहीवार पढ्नुहोस्
5. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन ३ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन ३, आइतवार पढ्नुहोस्
7. आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
8. राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २८ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २८, सोमवार पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २७ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २७, आइतवार पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २३ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २३, बुधवार पढ्नुहोस्
15. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २१ पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार २० पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २१, सोमवार पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार २०, आइतवार पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७८ असार १७ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असार १७ गते पढ्नुहोस्
21. राष्ट्रिय सभाको आठौँ अधिवेशन आह्वान सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना पढ्नुहोस्
22. माननीय रामबहादुर थापा मगरको पद रिक्तसम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. राष्ट्रिय सभाको सातौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
24. सातौँ अधिवेशनका मुख्य मुख्य काम कारवाहीहरू पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
26. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २४ गते पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७७ पुस २३ गते पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७७ पुस २३ गते पढ्नुहोस्