सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ०३ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ०३ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
3. सम्भावित दैनिक कार्यसूची पढ्नुहोस्
4. मिति २०७८ फागुन २१ देखि पदावधि कायम भएका राष्ट्रिय सभाको नवनिर्वाचित सदस्यहरु पढ्नुहोस्
5. एघारौँ अधिवेशनको भए गरेका काम कारबाहीको संक्षिप्त जानकारी पढ्नुहोस्
6. एघारौँ अधिवेशन ( २०७८ मंसिर २८ देखि २०७८ चैत ०१ सम्म) को सूचनापत्रहरु पढ्नुहोस्
7. एघारौँ अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. बैठक स्थगन सम्बन्धी २०७८ माघ १६ को सूचना पढ्नुहोस्
9. राष्ट्रिय सभाको बैठक सम्बन्धी २०७८ माघ १३ को सूचना पढ्नुहोस्
10. बैठक स्थगन सम्बन्धी २०७८ माघ २ को सूचना पढ्नुहोस्
11. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी २०७८ साल पुस २५ गतेको सूचना पढ्नुहोस्
12. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी २०७८ साल पुस २३ गतेको सूचना पढ्नुहोस्
13. राष्ट्रिय सभाको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७८ पुस ५ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची : २०७८ पुस ५ गते सोमवार पढ्नुहोस्
16. उपस्थिति विवरण : २०७८ मङ्सिर २८ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची : २०७८ मङ्सिर २८ गते मङ्गलवार पढ्नुहोस्
18. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. दशौँ अधिवेशन (मिति २०७८ भदौ २३ देखि असोज २५ सम्म) का सूचनापत्रहरू। पढ्नुहोस्
20. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार पढ्नुहोस्
22. राष्ट्रिय सभाको बैठकको मिति र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ पढ्नुहोस्
24. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ असोज ११ गते पढ्नुहोस्
25. राष्ट्रिय सभाको सूचनापत्र २०७८ असोज ८ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार पढ्नुहोस्
27. १२ दैनिक कार्यसूची २०७८-६-११ पढ्नुहोस्
28. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
29. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्