सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र २०७४-१२-०४ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७४-१२-०२ गते २:०० बजे दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
3. राष्ट्रिय सभाको सूचना पत्र २०७४-१२-०२-१:०० बजे पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
4. राष्ट्रिय सभाकाे अागामी बैठक मिति २०७४ चैत्र १६ गते दिनकाे २ बजे । पढ्नुहोस्
5. अध्यादेश दर्ता पढ्नुहोस्
6. सम्मान्ननिय राष्ट्रपतिको सम्बोधन पढ्नुहोस्
7. २०७४ चैत्र २ गते दिनको ४:३० बजे बस्ने बैठकको कार्यसूची पढ्नुहोस्
8. २०७४ चैत्र २ गते ३:०० बजे बस्ने बैठकको कार्यसुची पढ्नुहोस्
9. राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्
10. राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समिति पढ्नुहोस्
11. उपाध्यक्षको निर्वाचन सम्बन्धि सूचना पढ्नुहोस्
12. राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको छ । पढ्नुहोस्