सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. बैठकको दिन र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।११।२८ पढ्नुहोस्
2. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-१४ पढ्नुहोस्
3. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-११-२ पढ्नुहोस्
4. हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १५ गते) पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १५ गते सोमबार पढ्नुहोस्
6. हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन १४) पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १४ गते आइतबार पढ्नुहोस्
8. - संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
9. हाजिरीको विवरण (२०७९ फागुन २) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन २ गते मङ्गलबार पढ्नुहोस्
11. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०७९।११।०१ पढ्नुहोस्
12. हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २७) पढ्नुहोस्
13. हाजिरीको विवरण/संयुक्त (२०७९ माघ २७) पढ्नुहोस्
14. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-२३ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
16. हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ २३) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २३ गते सोमबार पढ्नुहोस्
18. उपाध्यक्षको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारको अन्तिम नामावलीको सूची पढ्नुहोस्
19. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१३ पढ्नुहोस्
20. उपाध्यक्षको निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
21. - हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १३) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १३ गते शुक्रबार पढ्नुहोस्
23. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-१० पढ्नुहोस्
24. हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ १०) पढ्नुहोस्
25. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-१०-०५ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते मङ्‍गलबार पढ्नुहोस्
27. हाजिरीको विवरण (२०७९ माघ ५) पढ्नुहोस्
28. संक्षिप्‍त विवरण (सूचना-पत्र २), २०७९-९-२९ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते बिहीबार पढ्नुहोस्
30. हाजिरीको विवरण (२०७९ पुस २९) पढ्नुहोस्