सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज २५ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज २५ गते सोमवार पढ्नुहोस्
3. राष्ट्रिय सभाको बैठकको मिति र समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज १८ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज १८ गते सोमवार पढ्नुहोस्
6. १२ दैनिक कार्यसूची २०७८-६-११ पढ्नुहोस्
7. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
8. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ८ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ८ गते शुक्रवार पढ्नुहोस्
11. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ७ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ७ गते बिहीवार पढ्नुहोस्
13. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
14. उपस्थिति विवरण : २०७८ असोज ५ (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार (दोस्रो) पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची : २०७८ असोज ५,मङ्गलवार पढ्नुहोस्
17. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ ३० पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ ३०, बुधवार पढ्नुहोस्
19. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ दोस्रो बैठक पढ्नुहोस्
20. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २८ पहिलो बैठक पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २८, सोमवार (पहिलो बैठक) पढ्नुहोस्
23. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २५ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २५, शुक्रवार पढ्नुहोस्
25. उपस्थिति विवरण : २०७८ भदौ २३ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची : २०७८ भदौ २३, बुधवार पढ्नुहोस्
27. संघीय संसदको चालू अधिवेशन अन्त्य भएको सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
28. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २८ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची : २०७८ साउन २८, बिहीवार पढ्नुहोस्
30. उपस्थिति विवरण : २०७८ साउन २७ पढ्नुहोस्