राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक सम्बन्धी जानकारी


राष्ट्रिय सभाको अर्काे बैठक २०७४ साल चैत्र २ गते शुक्रबार दिनको ३ः०० बजे बस्ने ।