राष्ट्रिय सभाको पहिलो अधिवेशन २०७४ फागुन २१ गतेबाट शुरू भएको छ ।


राष्ट्रिय सभाको  पहिलो  अधिवेशन २०७४ फागुन २१  गतेबाट शुरू भएको छ ।