- मिति २०८१/०१/२४ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


- नेपालको परराष्ट्र नीति, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायबाट भएका कामकारवाही, आर्थिक कुटनीति, प्रमुख सवाल, समस्याहरु र भावी कार्ययोजना,     
  - विविध।