मिति २०८१/०१/ २१ गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


  • विपद् व्यवस्थापन (विपद् जोखिम न्यूनिकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभ ) सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट भएका काम कारवाही, विपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि तयारी तथा भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग  छलफल हुने,