मिति २०८१/०१/२० गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


  • शान्ति प्रकृया, संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका कामकारवाही र सो सम्बन्धमा बेपता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजना,
  • विविध।