मिति २०८०/११/१६ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


- यस समितिले आफ्नो  कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका विषयमा भएका छलफल, निर्णय र नेपाल सरकारलाई  दिएका निर्देशन र ध्यानाक‍र्षण  गराईएका विषहरुको हालसम्मको  कार्यान्वयन अवस्था साथै  समितिको निरन्तर छलफलबाट पहिचान गरिएका सवाल सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसंग छलफल हुने,
- विविध।