मिति २०८०/११/१५ गते बिहान ११:३० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


  • भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको पहिचान, आवास र भुमिमाथिको पहुँच र अधिकारको सुनिश्चितता, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्दै आएकालाई स्थानान्तरण  लगायतका विषयको सम्बन्धमा,
  • विविध