मिति २०८०/११/१२ गते बिहान ११:०० बजे "नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका " विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम


नेपालमा क्यान्सर रोगको अवस्था र जनप्रतिनिधिको भूमिका " विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा देहायको  विषय, मिति, समय र स्थानमा यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध गर्दछु ।
मितिः २०८०/११/१२ गते,
समयः बिहान ११:०० बजेदेखि दिनको २:०० बजेसम्म,
स्थानः संघीय संसद भवन, ल्होत्से हल, नयाँबानेश्वर ।