मिति २०८०/०९/२९गते बिहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


संघीय संसद
राष्ट्रिय सभा
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति
कार्यसूची
बैठक संख्या२१२
२०८० साल पुस २९ गते आइतबार
समय: विहान ११:०० बजे
 
छलफलका विषयहरु M
  • राष्ट्रिय सम्पदा अन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षण र संरक्षित क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र यसको संरक्षण सम्बर्द्धनमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको भुमिका
  • विविध।