- मिति २०८०/०६/१७ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


छलफलको विषय
  • सीमा सुरक्षा तथा यसको व्यवस्थापनमा देखिएका प्रमुख सवाल, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्यदिशा।
मिति, समय र स्थान
मितिः २०८०।०६।१७ गते बुधबार,
समयः दिनको १:०० बजे,
स्थानः राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको सभाकक्ष कोठा नं ३१३, भवन नं. २ सिंहदरबार।