-मिति २०८०/०६/१५ गते दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना


छलफलको बिषयः
राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ति क्षेत्रको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तुबिचको द्धन्द, सो क्षेत्रमा देखिएका समस्या र भावि कार्यदिशा ।