- मिति २०८०/०३/०३ गते बिहान ११.०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना।


छलफलको बिषयः
-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका कामकारवाहीहरु, प्रमुख सवाल तथा समस्या, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन अवस्था, भावी कार्ययोजना, समितिसँगको अपेक्षा र सहकार्यका क्षेत्र।