- मिति २०८०/०२/३१ गते बिहान १०.३० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना।


- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने व्यवस्था सम्बन्धमा सरकारको धारणा,
- राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धमा,
- विविध।