- मिति २०८०/०२/२९ गते दिनको ३.०० बजे बस्ने समितिको बैठकको सूचना।


छलफलको बिषयः
-एकिकृत निर्वाचन कानून तर्जुमा सम्बन्धमा,
-जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीमा आयोगको धारणा सम्बन्धमा,
-निर्वाचन प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा,
-विविध ।