मिति २०७९/०५/३१गते बस्ने समितिको सूचना


छलफलका विषयहरु M
. बजार अनुगमन, मुल्यवृद्धि नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा गुणस्तरीय वस्तुको सहज आपुर्ति सम्बन्धमा,
२. विविध ।
आमन्त्रण
- माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री,
- उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव र विभागिय प्रमुखहरु।