मिति २०७९/०५/२७गते बस्ने समितिको सूचना ।


मिति २०७९भदौ २७ गते समितिको बैठक देहायको बिषयमा छलफलको लागी बस्ने -
-प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा महिलाको  प्रतिनिधित्वको सूनिश्चितता 
- प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभमा समावेशी प्रतिनिधित्व
-निर्वाचनको मितव्ययिता, आचारसंहिता
- निर्वाचनको तयारीका सम्वन्धमा कानून,स्रोत साधन,सुरक्षाको व्यवस्थापन