-मिति २०७९/०४/२५ गते बस्ने समिति बैठकको सूचना ।


छलफलको विषय-
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना उत्तर दक्षिण(कालीगणडकी करिडोर) लोकमार्ग र वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन सम्बन्धमा भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग छलफल।
मिति-२०७९/०४/२५ गते बुधवार
समय- विहान ९:००बजे
स्थान- समितिको सभा कक्ष, भवन नं २, सिंहदरबार ।