बैठक सम्बन्धी जानकारी ।


राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठक

मितिः २०७७ चैत्र ०६ गते,

समयः दिनको ३:0० बजे,

स्थान: दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार ।

विषयः 
१.सामूहिक र व्यक्तिगत आत्महत्या बढ्दै गइरहेको बर्तमान सन्दर्भमा यसका कारण र समाधानका लागि भावी कार्यदिशा बिषयमा छलफल,
२. विविध ।  

suchana (1).pdf