बैठक सम्बन्धि सुचना 2077/06/04


विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक

विषयः रेल्वे विधेयक २०७६ को सम्बन्धमा छलफल ।
मितिः २०७७ असोज ५ गते
समयः दिनको १:०० बजे
स्थान: समितिको बैठक कक्ष, सिंहदरबार