राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज १० गते बुधबार, अपरान्ह ३:०० बजेराष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज १० गते  बुधबार, अपरान्ह ३:०० बजे