राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज ७ गते अाइतबार, विहान ११:०० बजेराष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ असोज ७ गते  अाइतबार, विहान ११:०० बजे