राष्ट्रिय सभा

सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति


मिति २०८० चैत २२ गते बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः २०८०/१२/२१
ने. सं. ११४४ चिल्लागा, ९ बुधबार
 
सूचना
संघीय संसद, राष्ट्रिय सभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको २०४औँ बैठक निम्न विषयमा छलफल गर्न देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकाले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरू एवम् सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि अनुरोध छ।
 
छलफलका विषयहरूः

  • सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन अवस्थाको प्रगति सम्बन्धमा,
  • सार्वजनिक नीतिको मस्यौदा, निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धमा,
  • विविध ।
 
 
कार्यक्रमः-
मिति२०८० चैत्र २२ गते बिहिबार।
समय दिनको ३:00 बजे ।
     स्थान विधायन व्यवस्थापन समितिको हल,
          संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार ।
 
आमन्त्रितः-
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'