प्रतिनिधि सभा

अर्थ समिति


अर्थ समितिको २२ औँ बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/१२/२२ गते, बिहिबार
समय: बिहान ११:०० बजे।
स्थान: अर्थ समितिको बैठक कक्ष, भवन नं.1 (हल नं. 4०२), संघीय संसद सचिवालय।

कार्यसूची:

  1. उजुरी छानबीन उपसमितिमा हाल सम्म भएका कामकारवाहीको जानकारी सम्बन्धमा समितिको आन्तरिक छलफल ।
  2. विविध