राष्ट्रिय सभा

विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति


मिति २०८०/११/१५ गते समितिको बैठक बस्‍ने सम्बन्धी सूचना।


बैठकको मिति,समय र स्थान:
मिति: २०८०/११/१५ गते, मंगलबार 
समय: विहान ठिक १:० बजे।
स्थान: समिति हलभवन नं. २ (हल नं. ३०१), संघीय संसद सचिवालय।

कार्यसूची:
१. सुशासनका लागि विधिको शासन र संसदको भूमिका विषयमा अन्तर्क्रियात्मक छलफल।
२. विविध।