प्रतिनिधि सभा

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति


समितिको पच्चिसौँ बैठक


मितिः २०८०/११/१४
बैठकसम्बन्धी सूचना
संघीय संसद, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको पच्चिसौँ बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकाले माननीय सदस्यज्यूहरूलाई उपस्थितिका लागि निर्देशनअनुसार अनुरोध गर्दछु।
कार्यक्रमः-
मितिः २०८०/११/१५ गते मङ्गलवार
समयः दिनको २:०० बजे
स्थानः समितिको सभाकक्ष (काठघर न. २), संघीय संसद सचिवालय, सिंहदरबार ।
कार्यसूचीः-
  1. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल ।
  2. विविध ।
 
 
(अधि राज राई)
समितिको सचिव