राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ भदौ २२ गते शुक्रबार, अपरान्ह ३:०० बजेराष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७५ भदौ २२ गते शुक्रबार, अपरान्ह ३:०० बजे