प्रतिनिधि सभा

विकास तथा प्रविधि समिति


- मिति २०७९/०३/१० गते बस्ने बैठकको सूचना


मिति : २०७९, असार १०

समय : बिहान ११ : ०० बजे

स्थान : संघीय संसद सचिवालय, विकास तथा प्रविधि समितिको सभाकक्ष, (चमेना गृह पछाडिको प्रिफेव घर) सिंहदरबार, काठमाडौं ।

आमन्त्रण : 1 मन्त्री, शहरी विकास मन्त्रालय । 2 सचिव, शहरी विकास मन्त्रालय र सम्वद्ध पदाधिकारीहरु ।


कार्यसूची :

  1. काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको वर्तमान अवस्थाको सम्बन्धमा ।
  2. विविध ।