प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः 

बैठक मितिः २०७८ वैशाख २७ गते सोमबार

समयः दिनको १ः०० बजे