प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः सातौं

बैठक मितिः २०७८ वैशाख ७ गते मंगलबार

समयः दिनको १ः०० बजे