प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः सातौं

बैठक मितिः २०७७ चैत ३० गते सोमबार

समयः दिनको १ः०० बजे