प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः सातौं

बैठक मितिः २०७७ चैत २६ गते बिहीबार

समयः दिनको १ः०० बजे