राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असोज २ गते बिहीबार अपरान्ह ३:०० बजे ।


राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असोज २ गते बिहीबार अपरान्ह ३:०० बजे ।