राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ २६ गते बिहीबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ २६ गते बिहीबार दिनको १:०० बजे ।