राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ २५ गते बुधबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ २५ गते बुधबार दिनको १:०० बजे ।