राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ १२ गते बिहीबार दिनको १:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ भदौ १२ गते बिहीबार दिनको १:०० बजे ।