राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार २४ गते मंगलबार अपरान्ह ४:०० बजे ।राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक :- २०७६ असार २४ गते मंगलबार अपरान्ह ४:०० बजे ।